Sähköiset myynnin apuvälineet

Metsä Tissue

Katrin on Metsä Tissuen julkisten wc-tilojen kuten hotellien ja ravintoloiden sekä työpaikkojen, teollisuuden ja terveydenhuollon tuotemerkki. Katrinin myyntiorganisaatiolla on ollut tarve siirtyä yhä monipuolisempiin sähköisiin myynnin tukimateriaaleihin.

Lisää Jengaa: Olemme olleet kehittämässä uusia verkossa toimivia ratkaisuja, joiden avulla Katrin-myynti sujuu paremmin. Näitä ovat mm. tuotteiden valintaoppaat sekä vertailu- ja kulutuslaskurit. Myyntijaksoittain suunnittelemme aina uuden esittelymateriaalin iPadille.

"Aluemyyntipäälliköt ovat ottaneet uudet sähköiset sovellukset omikseen. Se näkyy niin työmotivaatiossa, tuloksissa kuin asiakastyytyväisyydessä."

Tiia Tylli-Aliranta, markkinointipäällikkö, Metsä Tissue, Katrin, Suomi, Venäjä ja Baltia

Katso lisää töitämme